Aktiviteter och valpförmedling

Välkommen till våra aktiviteter på Livsglädjens Kennel i Tösse!

Fågelträning är en av de aktiviteter vi håller på med vid sidan av grundläggande lydnad, apportering mm för att få en go` hund.

Vi är noga med att våra valpar hamnar i bra familjer. Vi, liksom alla andra seriösa Goldenuppfödare, har därför en hel del krav på Dig som vill köpa en Goldenhund. Du skall ha tid för Din valp och Du skall delta i valpkurs för hundens och för Din egen skull. Du skall höftleds- och armbågsröntga hunden vid tolv, senast arton månader samt ögonbelysa hunden. Detta är viktigt för vårt framtida avelsarbete. Vi vill också att Du kommer med på våra egna valpträffar och att Du deltar med hunden i de funktions- och mentalbeskrivningar, som vi anordnar. Vi brukar ha en första valpträff några månader efter det att Du hämtat Din valp.

Om Du klickar på raden Aktiviteter så kan Du välja från vilket år Du vill kolla bilder. Under fliken Valpar på G mm  så finner Du en bit ner på sidan äldre bilder från 2007 och bakåt.

Aktuellt

Torsdag 11 jan. fick vi till parning med Greta (på bild till höger) o Ecke. Progesteronprovet från i går visade 17,2, så det är bra läge för parning. Moa och Märtha är runda om magen. Moa är 14+16 november parad med Ansgar och vi räknar med valpning ca 19 januari. Tempen börjat gå ner på onsdag så inom ett par dagar torde det bli valpning. Märtha är 21 nov parad med Trolle. Mer info under fliken Valpar på g.