Gästbok

Kontaktuppgifter

Livsglädjens kennel

Ulla och Tage Eriksson
Tydje Stom 110 Ängkullen
662 98 TÖSSE

Tel 0532-20349 eller 070-3320160
där Du når Ulla eller Tages tel 070-3320161

Mail ulla@livsgladjen.se

Du som har GPS lär hitta till oss med adressen: Tydje Stom 110, 662 98 TÖSSE

Om Du blir osäker så tänk på att om Du kommer på E45 norrifrån så ska Du köra förbi Tösse kyrka och Statoilmack och vidare söderut förbi Tössestugan och ca 2 km söder om Statoil så svänger Du av vänster strax efter en röd maskinhall i närheten av vägen. Vägskyltar nerplockade på grund av vägarbete. Sedan kör Du över en bäck och sedan ca 1 300 meter och där möts Du av en liten skylt med "Livsglädjens kennel". Om Du kommer söderifrån så åker Du förbi en vägreklamskylt, varpå det står Tössestugan och efter en busskur svänger Du höger och över en bäck och kör ca 1 300 m.Har Du kommit till Tössestugan och Statoil så har Du kört för långt

På GPS så kan anges latitud 58 , 57´, 39´nord och longitud 012 ,37´, 33´E

Skicka meddelande

Aktuellt

På pingstaftons kväll satt vi i vår blommande trädgård och blev nostalgiska och tänkte tillbaka på att det är 40 år sedan vi hämta vår första golden hos Tide´ns i Lidköping. Hon hette Fatima och vi har alltid strävat efter att få tillbaka en sådan typ av hund som hon var, Det är en av våra målsättningar. Man kan summera all vår koll i gamla album denna kväll med Carpe Diem.