MENTALBESKRIVNING - Så här funkar det

17 april 2004 samlades Snövits första kull som hade Inassicas Clapton som pappa vid Melleruds Brukshundklubb. Vi vill med nedanstående bilder och text beskriva för Er valpintressenter och valpköpare vad mentalbeskrivning innebär. Den görs främst för att vi som uppfödare skall få grepp om vilken mentalitet som nedärvs av föräldrarna, men även för att Ni som valpköpare skall få möjlighet att se vilken typ av hund Ni har och få tips och råd om hur Ni skall få ett rikare liv tillsammans med Er hund. Hunden skall vara över tolv månader, då mentalbeskrivning genomförs.Testmomenten(retningssituationerna) och reaktionsbeskrivningarna följer en standardiserad i förväg uppgjord mall. Protokoll upprättas av en oberoende domare och både hundägaren och uppfödaren får var sitt exemplar av detta protokoll.Varje hund måste få möjlighet att utvecklas efter sin förutsättning.

På bilden ovan så ser Du Abbe i Melleud, Maja i Lysekil, Alva i Göteborg, Ronja som nu bor i Bokenäset, Elvis i Karlstad/Göteborg, Jackie som nu bor på Värmlandsnäs och Ella i Grästorp. Det var en spännande och lärorik dag och det var mycket intressant att få se hur de olika hundarna betedde sig vid de sju olika stationerna. Du ska nu få följa med på en informationstur, som beskriver vad ett mentaltest innebär.

Här har vi en mycket noggrann och ordningsam tävlingsledare från Melleruds Brukshundklubb, som lotsar runt hund med förare. Det är viktigt att allt utförs exakt lika och med så lite yttre störningar som möjligt från till exempel publiken. Ella från Grästorp fick ha med sig både husse och matte för att ej vara störd av att en av dem befann sig bland publiken. Det blåste riktigt surt denna aprillördag, så det var bra att ha extrafiltar i bagaget

Prov 1 och 2 går ut på att bedöma hur hunden uppför sig vid kontakt- och lekövningar. Beskrivningen börjar med hälsning på publik och tävlingsledare och därefter skall tävlingsledaren bedöma hundens samarbetsförmåga med dels matte och dels med sig själv, som en ny spännande bekantskap för hunden. Förutom hanteringsiakttagelser av hunden så bedömes hundens förmåga och vilja att leka och fånga upp en trasa. På bilden ovan inbjudes Alva till grip- och lekövningar.

Prov tre bygger på hundens förmåga att förfölja en intressant figur och att fånga upp densamma i munnen. Det går till så att matte håller hunden i halsbandet samtidigt som en funktionär drar ett snöre varpå det är fäst en trasa som ser ut som ett djur. Det förefaller då som att ett djur springer i sicksack i hundens synfält. Efter att "djuret" förflyttat sig några tiotal meter så ger tävlingsledarens kommando till matte att släppa hunden och den skall då ivrigt springa efter föremålet och gripa det i munnen.

På bilden ovan ser man hur Alva, efter att matte släppt henne på tävlingsledarens kommando, då föremålet slutat att röra sig, med stor iver springer iväg för att kolla vad det var som rörde sig längre fram. Domaren kommer gående framåt från sin observationsplats för att noggrannare kunna iaktta allt som sker utan att störa hunden.

Delmoment tre genomföres två gånger och under mellantiden skall hunden stå i skymundan enligt ovan, så att den ej ser när banan görs i ordning efter det första delprovet. Man fäster upp snöret vid olika löphjul, som gör att låtsasdjuret ser ut att springa framåt i sicksack.

Delmoment fyra innebär att man skall bedöma hur hunden beter sig vid ett totalt passivt tillstånd hos matte. Matte ska då stå helt stilla i tre minuter och ej titta på hunden eller överhuvudtaget visa något intresse för den. Domaren iakttar och noterar hela tiden varje liten aktivitet hos hunden och då kan tre minuter kännas väldigt långa, men vitsipporna var ju så vackra.....

Prov fem är en avståndslek. En funktionär, förklädd till en mycket underlig varelse, ligger gömd bakom ett skydd och utför knäppande ljud för att väcka hundens intresse. Varelsen reser sig upp och utför skrämmande rörelser och tar efter en stund av sig sin förklädnad och börjar att bolla med en trasa. Därefter springer den och gömmer sig bakom en buske. Därefter lockar funktionären på hunden med glada tillrop och då beordras matte av tävlingsledaren att släppa sin hund. Domaren iakttar då hur hunden beter sig, dvs om den vågar gå fram till gömstället och/eller hälsa på funktionären.

Prov sex består av ett starkt överraskningsmoment. Funktionären ovan håller i ett rep som är fäst vid en anordning ett tiotal meter längre fram, varpå det är fäst en stor overall. Tävlingsledaren beordrar att dra i repet då hunden är bara några meter framför overallen. Det är hemskt otäckt. Domaren iakttar mycket noga alla reaktioner hos hunden och bokför det i domarprotokollet.

Husse ska stanna och släppa hundkopplet, då overallen far upp alldeles framför dem. Hunden ska då helst våga sig fram mot overallen och lukta av den otäcka overallen. Om hunden ej går fram så förflyttar sig husse allt närmare overallen och då skall förhoppningsvis även hunden våga sig fram och lukta på overallen. Här har Maja tagit sig fram och luktat av överraskningen och husse ger rikligt med beröm åt sin hund.

Efter att hunden Maja luktat av overallen, så skall husse och Maja gå fram och tillbaka fyra gånger alldeles invid overallen under tiden som domaren bedömer varje liten reaktion hos Maja. Hon bör nu ej visa några större tecken på rädsla.

Prov sju bygger på att iaktta hundens reaktion på oväntade ljud. På bilden ovan promenerar Ella med husse och matte. Precis då de passerar en låda så drar funktionären i en kätting, varvid det är fäst några metallföremål, som dras över en annan metall, så det blir en massa oljud. Husse släpper hundkopplet omedelbart då det börjar skramla, så att domaren kan bedöma hur hunden beter sig utan styrning av husse och matte. Hunden skall våga gå fram till lådan och lukta av densamma. Därefter så skall hunden passera obehindrat fram och tillbaka några gånger förbi den otäcka lådan. Här ovan ser vi hur Ella på ett mycket förtjänstfullt sätt vågar sig på att gå fram till lådan på egen hand och av svanshållningen att döma så är hon inte särskilt skärrad.

Delmoment åtta består av att det kommer fram två spöken från två gömställen. De kommenderas via tävlingsledarens försiktiga handrörelser att gå mycket sakta fram mot husse och hans hund en i taget. Hunden ska helst ej förflytta sig längre än ett koppelavstånd från sin husse. Då spökena är cirka tio meter från husse så vänder de sig om. Vi har nu kunnat iaktta hundens hotkänsla/aggressivitet, kontroll av läget och rädsla. När spökena har vänt sig om så skall hunden gå fram och lukta av spökena och om hunden ej går fram så går husse fram mot ett av spökena först halva sträckan och sedan fram till kramavstånd om hunden ej vågar gå fram till spöket. Domaren iakttar hundens reaktionsmönster, t ex nyfikenhet och kontaktintresse.

Här ser vi hur Maja och husse är i kontakttagen och slutligen tas spökkläderna av.
Maja visar stor nyfikenhet och liten rädsla.

Avslutningsvis så skall hundens eventuella skotträdsla bedömas.Funktionären Helena ovan, som är en av våra underbara hundköpare och mycket framgångsrik hundförare, är förutom figurant(funktionär), även styrelseledamot i Melleruds brukshundklubb. Hon står gömd och skall skjuta två skott då hunden under tiden sysselsättes med lekövningar, som består av spring- och dragövningar. Slutligen avlossas två skott då hunden är i passivitet.
Hunden skall efter detta helst ej ha kvar tecken på kvarstående rädsla.

Det tar en trekvart till en timma för varje hund att genomföra alla delmoment och det avslutas med att domaren(beskrivaren) berättar hur hon ser på hunden och då finns även möjlighet för både matte/husse och publik att ställa frågor.

Det är alltid trevligt att träffas tillsammans med andra personer som gillar hundlivet och särskilt roligt är det att få träffas tillsammans med sin hunds syskon.
Vi på Livsglädjens kennel i Tösse sätter ett särskilt stort värde på att få träffa våra valpköpare under trivsamma former. Det är tack vare alla ideellt arbetande funktionärer som det är möjligt att anordna sådana här beskrivningar. Vi vill därför rikta ett särskilt stort tack till Melleruds Brukshundklubb och dess medlemmar som ställer upp på ett mycket berömvärt sätt på mentalbeskrivningar. Ett jättestort tack även till alla andra klubbar som ställer upp för att bevara alla goda sidor hos Golden Retrieverrasen.

BILDER FRÅN MENTALBESKRIVNING AV DELAR AV GYLLENE OCH SNÖIGA KULLEN 22 APRIL 2006 VID MELLERUDS BK.

Kristina Jadepalm från Lerum var en mycket engagerad, lyhörd omdömesgill beskrivare.

Testledaren Ove undersöker Bamse för att se att hunden klarar av att annan person klämmer Matte Ulrika Gladh från Åmål kollar lugnt Oves försök att hetsa Bamse.

Även tänder och öron får en genomgång av den nitiske och korrekte Ove.

Bamse inför jakttestet. Han har just fått syn på låtsasharen som dras hastigt framför honom

Bamse visade ett otroligt engagemang, men han ryckte inte till sig bytet utan kollade av på ett mycket bra vis och gjorde ett mjukt gripande.

Sissi med matte Maria kollar mycket uppmärksamt av spöket som rör sig på avstånd.

Sissi fixade också den uppflygande overallen och kunde efter avidentifiering lugnt ströva förbi.

Det blev ej heller någon avskräckande rädsla för de ruskiga spökena utan nyfikenheten att kolla vad som dolde sig bakom spökutstyrseln tog så småningom överhand.

Ove instruerar och leder runt de olika ekipagen till de olika stationerna med bravur.

Cindy från Karlstad klarade fint den aktivitetsbefriade stationen på ett bra sätt och husse och matte fick tillfälle att njuta av årets första vårsol, som vi turligt nog fick denna lördag 22/4-06
(Sedan blev det tyvärr ej fler kort då batterierna i kameran tog slut)
Men Magnus Wallin hade batteri kvar och vi fick denna samlade bild av Magnus.

 

Aktuellt

På bilden ser Du Livsglädjens Påhittige Maestro. Vi har nu parat vår Målriktade Elza med Maestro och vi hoppas på att få fina Dual Purposevalpar i slutet av april med leverans i början av veckan efter midsommar. Vår hemsida har för mycket bilder(mer än 20 000)så den måste göras om. Om Ni vill ha ut bilder från fliken Kullar, så passa på att göra det. Vår gamla hemsida har fått förlängt levotid till någon gång i april 2024 säger vår leverantör. Skicka oss gärna ett mail om Du är intresserad av en valp, så hör vi sedan av oss om läget. Aktuell lägesrapport lägger vi löpande ut här i Aktuelltrutan..